Multinational-Corporations-Control-Most-Consumer-Brands

Societăţile transnaţionale: capabile şi culpabile

Posted on Posted in Economie

Marius Călin BENEA

Oamenii care conduc corporaţiile mondiale sunt primii din istorie care au capacitatea organizaţională, tehnologia, banii şi ideologia pentru a face o încercare credibilă în administrarea lumii ca o unitate economică integrată…În esenţă, ceea ce cer ei este dreptul de a transcede statul naţional şi de-al transforma în cursul acestui proces.

Richard J. Barnet şi Ronald E. Muller

 

Pătrunzând în culisele societăţilor transnaţionale (STN) vom constata că în foarte multe cazuri STN apar ca eroi sau monştrii, ca mari oameni sau ticăloşi, iar Rockfellerii sau Deterdingii ca providenţiali sau demonici, după toanele şi pasiunile istoricilor, arareori nepărtinitori. Întru-un cuvânt, capabili şi culpabili: capabili să zămislească o lume minunată, culpabili pentru participarea la agresiunile şi nedreptăţile care au adus atâtea suferinţe omenirii.

Din respect pentru adevăr, nu vom putea trece sub tăcere că Rockfeller a avut merite însemnate, după cum nu putem să omitem faptul că se face vinovat de şantaj şi corupţie, că Deterding a finanţat nazismul şi lui i se datorează ascensiunea lui Hitler, că unii magnaţi ai petrolului au pus la cale un şir de asasinate, purtând calvarul anihilării multor oameni politici progresişti, că în timpul celui de-al doilea război mondial, au aprovizionat fără scrupule pe beligeranţii ambelor tabere, scopul lor primondial fiind obţinerea unor profituri cât mai mari. Magnaţii care conduc STN nu sunt nici pe de parte nişte sfinţi. Scrupulele nu-i stingheresc şi, după cum le dictează interesele cresc sau scad preţurile; înăspresc sau relaxează concurenţa; nu de dau înapoi să încheie carteluiri mai mult sau mai puţin legale, să desfăşoare manevre mai mult sau mai puţin morale, să fraudeze fiscul; să recurgă la mită, la corupţie, la şantaj. De necontestat rămâne şi faptul că aceste companii constituie adevătate puteri, adevărate state în stat, în măsură să exercite presiuni asupra guvernelor şi să finanţeze lovituri de stat, comploturi, asasinate. Să conchidem că STN au fost şi sunt stăpânii universului, că şi-ai impus voinţa şi legea lor? Realitatea nu este atât de simplă.

De-a lungul timpului, tentativele de constrândere între state şi companii n-au avut un sens unic. Câteodată, statele au luptat împotriva companiilor. Altă dată, au colaborat cu ele mergând până a-şi îndeplini pe deplin politica lor. În fond cum să opui statele dezvoltate cu economie de piaţă, companiilor sau companiile acestor state, dacă statele sunt majoritare în companii, sau dacă companiile aparţin statului cu economie de piaţă dezvoltată.

Nici eroi, nici monştri. Uneori ambele. Lumea modernă datorează mult STN, dar în cumpăna justiţiei, contribuţia lor cântăreşte mai mult sau mai puţin decât păcatele lor? Regula care guvernează economia de piaţă fiind concurenţa, STN au aplicat-o fără milă: concurenţă între oameni, între companii, între state. Aşa s-au ţesut intrigile şi comploturile, rămase până azi necunoscute publicului larg şi chiar celor pasionaţi de mistere şi conflicte.

Sursa:

Marius Călin BENEA

Relaţii economice internaţionale

pag. 36-37

Editura Emia, 2001

ISBN 973-9425-71 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *